پروانه عمومی همگانی گنو

این یک ترجمه غیر رسمی از GNU General Public License به زبان فارسی می باشد. این ترجمه توسط بنیاد نرم‌افزارهای آزاد انتشار نیافته و از لحاظ قانونی مرجعی برای مقررات توزیع نرم افزار تحت پروانه‌ی گنو نمی باشد؛ فقط متن پروانه به زبان انگلیسی چنین مرجعی برشمرده می شود. به هر ترتیب، ما امیدواریم این ترجمه به آشنایی فارسی زبانان با پروانه‌ی جامع همگانی گنو کمک کند.

 

نسخه‌ی ۳، هشتم تیرماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی

هرکسی مجاز به نسخه‌برداری و توزیع کلمه‌ به کلمه‌ی این پروانه می‌باشد ولی تغییر دادن آن مجاز نیست.

 

دیباچه

 پروانه‌ی جامع همگانی گنو یک مجوز سهوتالیف (Copyleft) برای نرم‌افزار و انواع دیگر محصولات است.

پروانه‌ی استفاده از اکثر نرم‌افزارها یا محصولات کاربردی مختلف به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند تا آزادی شما را در تغییر یا به اشتراک گذاردن آن محصول از شما بگیرند، در عوض هدفِ اصلیِ پروانه‌ی جامع همگانی گنو تضمین آزادی شما در به‌اشتراک گذاشتن و تغییر تمام نسخه‌های یک نرم‌افزار است؛ برای حصول اطمینان از اینکه نرم‌افزار برای همه کاربرانش آزاد باقی می‌ماند. ما -بنیاد نرم‌افزارهای آزاد- برای اکثر نرم‌افزارهای خودمان از پروانه جامع همگانی گنو استفاده می‌کنیم؛ این پروانه شامل تمام محصولاتی که مولفین آنها کار خود را مشمول آن بدانند نیز می‌شود؛ شما هم می‌توانید برنامه‌های خود را به همین روش مشمول این پروانه کنید.
ادامه …