درباره این داده‌ها
این داده ها به سرعت تغییر می کنند و ممکن است برخی موارد که به‌تازگی گزارش می‌شوند را منعکس نکنند.


این اطلاعات شامل افرادی است که آزمایش شده‌اند.
این موارد فقط شامل افرادی می‌شوند که مورد آزمایش و تایید قرار گرفته‌اند. قوانین تست و در دسترس بودن اطلاعات در هر کشوری متفاوت است. ممکن است برخی از مناطق داده‌ای نداشته باشند، زیرا داده‌های خود را منتشر نکرده‌اند یا اخیراً آن‌را گزارش نداده‌اند.


چرا داده‌های متفاوتی از منابع مختلف می‌بینم؟
منابع مختلفی وجود دارد که داده‌های کرونا ویروس را ردیابی و جمع آوری می‌کنند. آن‌ها در زمان‌های مختلف بروزرسانی می‌شوند و ممکن است روش‌های مختلفی برای جمع‌آوری داده‌ها داشته باشند.

نقشه زنده و بروز مبتلایان ویروس کرونا (کووید-۱۹) در جهان

An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time

ایران

مبتلا
۰
+۰ (۲۴ ساعت)
فوت شده
۰
+۰ (۲۴ ساعت)
بهبود یافته
NAN%
بیمار زنده
۰
NAN%

سرتاسر جهان

مبتلا
۰
+۰ (۲۴ ساعت)
فوت شده
۰
+۰ (۲۴ ساعت)
بهبود یافته
NAN%
بیمار زنده
۰
NAN%
تاریخچه شیوع و گسترش بیماری کووید ۱۹ در ایران

آمار جهانی مبتلایان کرونا

۰
مبتلا
۰
فوت شده
بهبود یافته

آمار مبتلایان کرونا در ایران

۰
مبتلا
۰
فوت شده
بهبود یافته

آمار مبتلایان کرونا در امریکا

۰
مبتلا
۰
فوت شده
بهبود یافته

* این سرویس ممکن است در برخی از ساعات شبانه روز از دسترس خارج شود.