ویلیام فاکنر

تو نمی توانی به سمت افق های جدیدی شنا کنی تا اینکه شجاعت داشته باشی ساحل را از نظرت دور سازی.

تو نمی توانی به سمت افق های جدیدی شنا کنی

تا اینکه شجاعت داشته باشی

ساحل را از نظرت دور سازی.

امتیاز شما چگونه است؟

آی‌معین فراتر از یک سایت‌شخصی!
آی‌معین فراتر از یک سایت‌شخصی!

در آی‌معین هرآنچه میبینم، می‌شنوم و تجربه میکنم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

آخرین تصاویر نگارخانه


برو بالا