جرج برنارد شاو

تنها کسی که با من درست رفتار میکند، خیاطم است که هر بار اندازه های جدیدم را میگیرد. بقیه به همان اندازه های قبلی چسبیده اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم.

تنها کسی که با من درست رفتار میکند، خیاطم است که هر بار اندازه های جدیدم را میگیرد.

بقیه به همان اندازه های قبلی چسبیده اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم.

امتیاز شما چگونه است؟

آی‌معین فراتر از یک سایت‌شخصی!
آی‌معین فراتر از یک سایت‌شخصی!

در آی‌معین هرآنچه میبینم، می‌شنوم و تجربه میکنم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

آخرین تصاویر نگارخانه


برو بالا