جرج برنارد شاو

مدت ها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت؛ کثیف می‌شوی و از همه مهم‌تر، خوک از این کار لذت می‌برد.

مدت ها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت؛

کثیف می‌شوی و از همه مهم‌تر،

خوک از این کار لذت می‌برد.

امتیاز شما چگونه است؟

آی‌معین فراتر از یک سایت‌شخصی!
آی‌معین فراتر از یک سایت‌شخصی!

در آی‌معین هرآنچه میبینم، می‌شنوم و تجربه میکنم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

آخرین تصاویر نگارخانه


برو بالا