البرت هوبارد

مرد باش و شهامت داشته باش و حرف دلت را بزن؛ گر چه ممکن است حرفهایت با دیدگاههای امروزی تفاوت چشمگیری داشته باشد.

مرد باش و شهامت داشته باش و حرف دلت را بزن؛

گر چه ممکن است حرفهایت با دیدگاههای امروزی تفاوت چشمگیری داشته باشد.

امتیاز شما چگونه است؟

آی‌معین فراتر از یک سایت‌شخصی!
آی‌معین فراتر از یک سایت‌شخصی!

در آی‌معین هرآنچه میبینم، می‌شنوم و تجربه میکنم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

آخرین تصاویر نگارخانه


برو بالا