بیل کازبی

من رمز پیروزی را نمیدانم؛ ولی رمز شکست این است که سعی کنی همه را راضی کنی.

من رمز پیروزی را نمیدانم؛

ولی رمز شکست این است که

سعی کنی همه را راضی کنی.

امتیاز شما چگونه است؟

آی‌معین فراتر از یک سایت‌شخصی!
آی‌معین فراتر از یک سایت‌شخصی!

در آی‌معین هرآنچه میبینم، می‌شنوم و تجربه میکنم را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

آخرین تصاویر نگارخانه


برو بالا